Projekter


På denne side ses et udpluk, af de projekter som Lindskov Studio har skabt. 


Min erfaring spænder bredt, fra skitsering til tilsyn ved skabelse af gårdrum, private haver til LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand) og videre til udformning af skolegårde og daginstitutioner, hvor workshop og brugerinddragelse i øjenhøjde, er i centrum.


Alle opgaver, om det er det store byrum eller den private have, er unikke. Alle opgaver bliver udført med omhu og høj kvalitet.


- PCG KEA - Københavns Erhvers Akademi

- Haveanlæg på Frederiksberg

- Klub Idrætten - Grydemoseskolen i Espergærde

- Haveanlæg i Virum

- Kasserollen - Daginstitution i Espergærde

- Sommerhusgrund i TisvildelejeLindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

PCG KEA

Københavns Erhvers Akademi


Udvidet skitseforslag med anlægsoverslag, til ny udformning af KEA´s gårdrum på 2100m2, med høje ambitioner om et bæredygtigt anlæg, med genanvendelse af regnvand og genbrug af materialer.

I gårdrummet er indtænkt flere større og mindre opholdsrum samt et nyt opholdsrum i tilknytning til lokaler i kælderplan, som fremadrettet skal kunne tilgåes fra gårdrummet. De nye opholdsrum skal give plads til det stigende antal elever på KEA, hvor de skal have mulighed for udformel samvær samt gruppearbejde i rare og smukke omgivelser.

Den nuværende gårds belægning, som består af 2 x 2 meter store betonfliser, er foreslået genbrugt i nyt belægningsdesign, hvor skiver af betonen lægges i et nyt belægnignsmønster samt indgår i designet på cykelparkering og kantafgrænsninger. F


Projektet er på nuværende tidspunkt sat i bero. 


Rolle: Skitserende landskabsarkitekt

Stade: Udvidet skitseforslag, 2022

Firma: www.lindskovstudio.dk i samarbejde med Lobe Landskab og Larki Landskab

PCG KEA Københavns Erhversakademi
Genanvendelse af betonfliser
PCG KEA Københavns Erhversakademi
PCG KEA Københavns Erhversakademi
PCG KEA Københavns Erhversakademi

Haveanlæg på Frederiksberg


Haveplan til privat have på Frederiksberg, 660m2

I forbindelse med en større renovering af villaen, ved blandt andet udbygning af kælder og tilbygning til huset, har Lindskov Studio tegnet haven på ny.

Forslaget er arkitektonisk enkelt i ordets fineste forstand, med klart øje for detaljen og materialevalg, hvor alt er i højeste kvalitet. 

Forslaget har respekt for eksisterende kvaliteter, som denne gamle Frederiksberghave rummer, samtidig med at haven opdateres, ud fra bygherres ønsker og behov.

Beplantningen er overdådig og indrammer haven på fineste vis. Der er skabt flere intime rum, hvor haveejerne kan finde ro, nærvær og have mange gode stunder med venner og familie.


Rolle: Skitserende, projekterende landskabsarkitekt samt tilsyn ved udførsel.

Stade: Udført, 2022 

Firma: www.lindskovstudio.dk 


Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
CV_1
CV_2
CV_3
CV_4
CV_5
CV_6
CV_8
CV_9
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Klub Idrætten -

Grydemoseskolen i Espergærde


Fornyelse af 1400m2 gårdmiljø ved Grydemoseskolen.

Udearealet på Grydemoseskolen er lavet med klart afsæt i de unges ønsker og behov, med fokus på `hænge ud´funktioner, skatermiljø, mulighed for diverse boldspil, bålplads mm.

Der er bevidst skabt rumligheder i forskellige skalaer, for at skabe mulighed for både det mere intime ophold i mindre grupper og ophold i større forsamlinger.  Funktioner grænser op til hinanden, for at skabe et rum i rummet, hvor de unge kan mødes på tværs af de aktiviteter de er i færd med.

Programmeringen er er både fastlagt og mere flydende andre steder, for at give udearealet en vis flexibilitet i den fremtidige udformning. Funktioner kan erstattes, hvor rummene består.    Derudover er der indtænkt beplantning, som har en stor biodiversitet og vil tiltrække bl.a. insekter. 


Rolle: Skitserende og projekterende landskabsarkitekt til udbud

Stade: Udført 2021 

Firma: www.lindskovstudio.dk


Grydemoseskolen i Espergærde
Grydemoseskolen i Espergærde
Grydemoseskolen i Espergærde
Grydemoseskolen i Espergærde
Grydemoseskolen i Espergærde

Haveanlæg i Virum


Haveplan, udbudsmateriale, indhentning af tilbud og tilsyn ved udførsel, ved privat have i Virum på 1200m2. 

I forbindelse med at den ældre herskabsvilla har gennemgået en gennemgribende renovering, er haveanlægget også blevet skabt på ny.

Haveanlægget er arkitektonisk enkelt i ordets fineste forstand, med blik for detaljen samt materialevalg og plantevalg af høj kvalitet.

Der er bevidst arbejdet med kontrasterne. Med et rent geometrisk strengent udtryk bestående af rå beton op imod de varme farvenuancer i naturstenene i stendigerne og gårdspladsen samt ved den overdådige beplantning, som særligt vil komme til sin ret over de kommende år. 

Haven har flere meters terrænspring, som er indarbejdet på fineste vis i haven. Terrænspringene er med til at skabe de intime rum og inddeling af havens forskellige funktioner. Derudover er der indarbejdet en faskine, så alt vand afledes på egen grund. 

Her vil både være plads til de store havefester, små intime stunder, fordybelse, ro og leg. 


Rolle: Skitserende og projekterende landskabsarkitekt samt ansvarlig for indhentning af tilbud og tilsyn ved udførsel.

Stade: Udført 2023

Firma: www.lindskovstudio.dk 

Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Virum_haveanlæg
Virum_haveanlæg
Virum_haveanlæg
Virum_haveanlæg
Virum_haveanlæg
Virum_haveanlæg
Virum_haveanlæg
Virum_haveanlæg
Virum_haveanlæg
Virum_haveanlæg
Virum_haveanlæg
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Kasserollen 

Daginstitution i Espergærde


Fornyelse af 2500m2 urearealet til daginstitutionen Kasserollen.

Udearealet på Kasserollen er tegnet i tæt dialog med personale og Helsingør Kommune. Lindskov Studio har stået for skitsering og udbudsmateriale, hvor LYTT arkitekter har stået for den tidlige fase med programmering og første skitsering.

Der har i tilblivelsesprocessen været fokus på, at skabe grønne udearealer med plads til mudderleg, leg i krattet og byggelegepladser udover de traditionelle legeredskaber. Børnene kan gå på opdagelse, hvor sanserne bliver stimuleret. Der er skabt rumligheder som både fordrer aktiv leg samt stille og mere fordybende lege. 

Fra de to nye barnevognsskure føres vandet via vandrender gennem legepladsen og videre til et nedsivningsområde, til glæde for børnene og for klimaet.


Rolle: Projektansvarlig, skitsering til udbud

Stade: Udført, 2021 

Firma: www.lindskovstudio.dk


KR_3
KR_2
KR_5
KR_4
KR_1

Sommerhusgrund i Tisvildeleje


Sommerhushave i Tisvildeleje på 1200m2.

Herunder udformning af; haveplan, udbudsmateriale, indhentning af tilbud og tilsyn ved udførsel. 

I forbindelse med at sommerhuset i Tisvilde har gennemgået en større renovering og en tilbygning er kommet til, er haveanlægget efterfølgende også blevet skabt på ny. 

En sommerhushave som emmer af sommerhusstemning og  indbyder til ro , nærvær og hygge, for familien og alle deres venner.

Planteplanen består af en overdådig planteliste med overtal af planter med høj biodiversitet. Planteudtrykket er afslappende og har en uhøjtidelig `Tisvildestemning´. 

Smukke trædesten skaber en let og rolig forbindelse til og fra huset samt skaber en pladsdannelse til rolig ophold.    

Når man træder ind i haven falder skuldrene helt ned og roen sænker sig.   


Rolle: Skitserende og projekterende landskabsarkitekt samt ansvarlig for indhentning af tilbud og tilsyn ved udførsel.

Stade: Udført 2023

Firma: www.lindskovstudio.dk

Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje_beplantningsplan
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje
Sommerhusgrund i Tisvildeleje