Rådgivning


Alle opgaver bliver udført med omhu og høj kvalitet.


Lindskov Studio tilbyder rådgivning, ved udformning af byrum, udearealer til institutioner og skoler samt udearealer til virksomheder og boligområder, herunder boligforeninger og bofællesskaber. 


Alle rådgivningsfaser varetages, lige fra konceptudvikling, brugerinddragelse og skitseforslag til udbudsprojekter og tilsyn i anlægsfasen.


Fælles for alle ydelser er Julies fokus på at skabe leverum i øjenhøjde, i  tæt samspil med relevante brugere, aktører og specialister indenfor hele anlæggets værdikæde.


Leverum hvor der er indtænkt æstetik, funktionalitet og hensyntagen til klimaet, herunder LAR, biodiversitet og brug af genbrugsmaterialer.

Proceshjul


Herunder ses på simpel vis, hvordan en proces typisk kan se ud, hvor Lindskov Studio er på som rådgiver og står med procesansvar.

Alt efter jeres behov og ønsker til rådgivningen og graden af udlicitering af ansvar for processen, så tilpasses rådgivningen derefter. 

RÅDGIVERAFTALE

OG OMFANG AF

OPGAVEN

FÆRDIGT ANLÆG

ANLÆGSPROCES GÅR I GANG.  INKL. TILSYN

FORUNDERSØGELSER,

ANALYSER OG

FØRSTE SKITSER

LINDSKOV

STUDIO

WORKSHOP/

IDÉUDVIKLING/

PROGRAM

VIDERE SKITSERING OG ØKONOMISK OVERSLAG

UDBUD SENDES

TIL BYDENDE

UDBUDSMATERIALE UDFORMES

AFTALE MED ENTREPRENØR

Lindskov Studio rådgiver:


Lindskov Studio yder rådgivning for kommuner, institutioner, virksomheder, boligforeninger og bofællesskaber, samt ved andre større landskabsarkitektprojekter i det bynære samt åbne land. 


BOLIGFORENINGER

INSTITUTIONER

BOFÆLLESSKABER

SKOLER

KOMMUNER

VIRKSOMHEDER