Projekter

Skolegård - Melby Skole

/ Lege- og læringsmiljøer


Sommerhusgrund ved Røsnæs

/ Biodiversitet og bæredygtighed


Sommerhusgrund i Tisvilde

/ Biodiversitet


Gårdrum - GBG Københavns Erhvervs Akademi / Skalasammenhænge og ophold for unge

Kasserollen - Daginstitution

/ Rum til leg og ophold

Bofællesskab - Roskilde

/ Steder at samles i alle aldre

Klub Idrætten - Grydemoseskolen

/ Uderum til unge 


Gårdrum - PCG Københavns Erhvervs Akademi / Upcycling og steder at samles

Haveanlæg på Frederiksberg

/Biodiversitet og bæredygtige materialer

Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Skolegård på Melby Skole

Halsnæs Kommune


Lege- og læringsmiljøer. 

Helhedsplan og fornyelse af Melby skoles skolegård. 

Lindskov Studio har været med fra de indledende møder, workshop med skolens elever, lærere og ledelse, videre til udbudsfasen og tilsyn ved udførsel, som pågår lige nu. 

Den fremtidige skolegård på Melby Skole er lavet med afsæt i elevernes ønsker og behov. 

Skolens elever får i højere grad end tidligere, en skolegård med flere rum og funktioner. Herunder rum for aktiv udfoldelse og ophold, både i frikvartererne og i læringssammenhænge.

Der er bevidst skabt rumligheder i forskellige skalaer, for at skabe mulighed for både det mere intime ophold i mindre grupper og ophold i større forsamlinger. Funktioner grænser op til hinanden, for at skabe et rum i rummet, hvor de unge kan mødes på tværs af de aktiviteter de er i færd med.

Programmeringen er er både fastlagt og mere flydende andre steder, for at give udearealet en vis fleksibilitet i den fremtidige udformning. Funktioner kan erstattes, hvor rummene består. 


Projektet er under udførsel. 


Rolle: Projektansvarlig

Stade: Under udførsel, 2024

Firma: Lindskov Studio

Bygherre: Halsnæs Kommune

Gårdrum til studerende

KEA, Københavns Erhvervs Akademi


Skalasammenhænge og ophold for unge.
Med brug af få enkle greb er KEA´s eksisterende gårdrum omskabt, fra at være to store gårdrum, uden de store muligheder for ophold, til gårdrum der i langt højere grad indbyder til ophold for de unge studerende. Der er bevidst arbejdet med at skabe mindre rum i rummet og med brydning af blikket i særligt gårdrum B, hvor det tidligere stort kun var et gennemgangsrum. I gårdrum A er tilføjet et orangeri og eksisterende plantekasser er malet og genplaceret i en formation, som skaber mindre nicher til ophold.

Gårdrum B får tilført store dele beplantning, hvor gårderummet tidligere ikke havde det mindste beplantning. Beplantning er med til at indramme, skabe rumligheder og bryde blikket. 

I gårdrum B er yderligere placeret opholdsmøbler, som er særligt produceret til KEA. 

Der er valgt robuste enkle og bæredygtige materialer. Samt alt det der kan genbruges, er genbrugt.


Rolle: Projektansvarlig

Stade: Under udførsel, 2024. 

Firma: Lindskov Studio & Lobe Landskab

Bygherre: KEA, Københavns Erhvervs Akademi

Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Klub Idrætten -

Grydemoseskolen i Espergærde


Uderum til unge

Fornyelse af 1400m2 gårdmiljø ved Grydemoseskolen.

Udearealet på Grydemoseskolen er lavet med klart afsæt i de unges ønsker og behov, med fokus på opholdsmuligheder, skatermiljø, mulighed for diverse boldspil, bålplads mm.

Der er bevidst skabt rumligheder i forskellige skalaer, for at skabe mulighed for både det mere intime ophold i mindre grupper og ophold i større forsamlinger.  Funktioner grænser op til hinanden, for at skabe et rum i rummet, hvor de unge kan mødes på tværs af de aktiviteter de er i færd med.

Programmeringen er er både fastlagt og mere flydende andre steder, for at give udearealet en vis fleksibilitet i den fremtidige udformning. Funktioner kan erstattes, hvor rummene består.    Derudover er der indtænkt beplantning, som har en stor biodiversitet og vil tiltrække bl.a. insekter. 


Rolle: Projektansvarlig

Stade: Udført 2021 

Firma: Lindskov Studio

Bygherre: Helsingør Kommune

Sommerhusgrund ved Røsnæs


Biodiversitet og bæredygtighed.

Et ambitiøst bygge- og anlægsprojekt, hvor både hus og have skal bygges op fra bar mark, hvor biodiversitet og bæredygtighed er i fokus. Lindskov studio har udformet haveanlægget, hvor der er stor fokus på brugen af hjemmehørende arter og bæredygtige materialer. Haven er formet og skabt, så bygherre får mange mindre rum i haven, hvor de enten kan trække sig tilbage i ro, eller være aktive på forskellig vis. En have som indbyder til at gå på opdagelse i det grønne og som uden tvivl vil komme til at summe af insekter, som tiltrækkes af alle de hjemmehørende planter. 

I haven indarbejdes yderligere et rensningsanlæg, hvor særlige planter renser spildevandet.  


Rolle: Projektansvarlig 

Stade: Under udarbejdelse, 2024. 

Firma: Lindskov Studio

Bygherre: Privat bygherre

Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Kasserollen 

Daginstitution i Espergærde


Rum til leg og ophold.

Fornyelse af 2500m2 udeareal til daginstitutionen Kasserollen.

Udearealet på Kasserollen er tegnet i tæt dialog med personale og Helsingør Kommune. Lindskov Studio har stået for skitsering og udbudsmateriale, hvor LYTT arkitekter har stået for den tidlige fase med programmering og første skitsering.

Der har i tilblivelsesprocessen været fokus på, at skabe grønne udearealer med plads til mudderleg, leg i krattet og byggelegepladser udover de traditionelle legeredskaber. Børnene kan gå på opdagelse, hvor sanserne bliver stimuleret. Der er skabt rumligheder som både fordrer aktiv leg samt stille og mere fordybende leg. 

Fra de to nye barnevognsskure føres vandet via vandrender gennem legepladsen og videre til et nedsivningsområde, til glæde for børnene og for klimaet.


Rolle: Projektansvarlig 

Stade: Udført, 2021 

Firma: Lindskov Studio

Bygherre: Helsingør Kommune


Gårdrum på PCG KEA

Københavns Erhvervs Akademi


Upcycling og steder at samles.

Udvidet skitseforslag med anlægsoverslag, til ny udformning af KEA´s gårdrum på 2100m2, med høje ambitioner om et bæredygtigt anlæg, med genanvendelse af regnvand og genbrug af materialer.

I gårdrummet er indtænkt flere større og mindre opholdsrum samt et nyt opholdsrum i tilknytning til lokaler i kælderplan, som fremadrettet skal kunne tilgås fra gårdrummet. De nye opholdsrum skal give plads til det stigende antal elever på KEA, hvor de skal have mulighed for uformel samvær samt gruppearbejde i rare og smukke omgivelser.

Den nuværende gårds belægning, som består af 2 x 2 meter store betonfliser, er foreslået genbrugt i nyt belægningsdesign, hvor skiver af betonen lægges i et nyt belægningsmønster samt indgår i designet på cykelparkering og kantafgrænsninger.


Rolle: Projektansvarlig

Stade: Udvidet skitseforslag (sat i bero), 2022

Firma: Lindskov Studio, Larki Landskab og Lobe Landskab 

Bygherre: KEA, Københavns Erhvervs Akademi

Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Sommerhusgrund i Tisvildeleje


Biodiversitet.

Sommerhushave i Tisvildeleje på 1200m2.

Herunder udformning af; haveplan, udbudsmateriale, indhentning af tilbud og tilsyn ved udførsel. 

I forbindelse med at sommerhuset i Tisvilde har gennemgået en større renovering og en tilbygning er kommet til, er haveanlægget efterfølgende også blevet skabt på ny. 

En sommerhushave som emmer af sommerhusstemning og  indbyder til ro , nærvær og hygge, for familien og alle deres venner.

Planteplanen består af en overdådig planteliste med overtal af planter med høj biodiversitet. Planteudtrykket er afslappende og har en uhøjtidelig `Tisvildestemning´. 

Smukke trædesten fra skaber en let og rolig forbindelse til og fra huset samt skaber en pladsdannelse til rolig ophold.    

Når man træder ind i haven falder skuldrene helt ned og roen sænker sig.   


Rolle: Skitserende og projekterende landskabsarkitekt samt ansvarlig for indhentning af tilbud og tilsyn ved udførsel.

Stade: Udført 2023

Firma: Lindskov Studio

Bygherre: Privat bygherre

Bofællesskab i Roskilde


Steder at samles i alle aldre.

I Roskilde ligger et veletableret bofællesskab.

Bofællesskabet stod i en situation, hvor sammensætning af beboere havde ændret sig og deraf også behovet for funktioner, som deres fælles udearealer skulle rumme. Derudover rummede deres eksisterende udearealer ikke mange veldefinerede rum, med muligheder for ophold og leg og de døjede de med traktose, efter byggeprocessen i sin tid, hvilket også skulle løses.

Lindskov Studio har stået for at skabe et skitseforslag med fornyelse af deres fælles udearealer, i tæt dialog med beboerne.

Skitseforslaget skaber nogle flere veldefinerede rum i rummet, hvor der indlægges forskellige funktioner, som appellere til, at alle aldre kan indtage udearealerne. Funktioner grænser op til hinanden, for at skabe et rum i rummet, hvor de unge og gamle kan mødes på tværs af de aktiviteter de er i færd med. 


Rolle: Skitserende landskabsarkitekt

Stade: Udvidet skitseforslag, 2022

Firma: Lindskov Studio

Bygherre: Privat boligforening (bofællesskab)

Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Haveanlæg på Frederiksberg


Biodiversitet og bæredygtige materialer.

Haveanlæg til privat have på Frederiksberg, 660m2

I forbindelse med en større renovering af villaen, ved blandt andet udbygning af kælder og tilbygning til huset, har Lindskov Studio skabt haven på ny.

Forslaget er arkitektonisk enkelt i ordets fineste forstand, med klart øje for detaljen og materialevalg, hvor alt er i højeste kvalitet og bæredygtige materialer. 

Forslaget har respekt for eksisterende kvaliteter, som denne gamle Frederiksberghave rummer, samtidig med at haven opdateres, ud fra bygherres ønsker og behov.

Beplantningen er overdådig, fremmer biodiversitet og indrammer haven på fineste vis. Der er skabt flere intime rum, hvor haveejerne kan finde ro, nærvær og have mange gode stunder med venner og familie.


Rolle: Skitserende, projekterende landskabsarkitekt samt tilsyn ved udførsel.

Stade: Udført, 2022. 

Firma: Lindskov Studio

Bygherre: Privat bygherre